De werkgroep die zich buigt over het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde komt woensdagavond om 18.00 uur opnieuw samen. Bedoeling is dat formateur Yves Leterme er uitleg geeft over het voorstel uit zijn formateursnota.
In de Nederlandstalige tekst is er sprake van een splitsing van het arrondissement, de Franse tekst heeft het over een 'dédoublement' of ontdubbeling, wat niet meteen hetzelfde is.

De werkgroep kwam maandagavond voor het eerst samen. Volgens een lid van de werkgroep leek het er eerst op dat Nederlandstaligen en Franstaligen het eens waren over de tekst. Al snel bleek echter dat de twee teksten er niet helemaal hetzelfde uitzien.

De formatienota maakt duidelijk dat er Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en handelsrechtbanken komen in Brussel-Halle-Vilvoorde. Een splitsing van het arrondissement houdt in dat de Franstalige rechtbanken enkel bevoegd zijn in Brussel en voor de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten. Bij een ontdubbeling zijn ze wel bevoegd voor heel Brussel-Halle-Vilvoorde, waardoor de rechten van de Franstaligen volgens de Vlamingen eigenlijk nog worden uitgebreid. Volgens de Franstaligen lag in 2005, toen de paarse regering onderhandelde over BHV, het voorstel van een ontdubbeling op tafel.

Om uit te maken welk voorstel nu eigenlijk op tafel ligt, vergadert de werkgroep woensdagavond samen met Yves Leterme. De vergadering begint om 18.00 uur.

Voor het overige moet de werkgroep nog een aantal andere knopen zien te ontwarren. Zo staat in het voorstel bijvoorbeeld dat de rechtbanken uit 1/3 magistraten met een functionele kennis van de tweede landstaal moet bestaan, terwijl de taalwet het over 2/3 tweetalige magistraten heeft. Daarnaast is er nog de vraag of het parket in Brussel al dan niet bevoegd zal zijn voor de Vlaamse faciliteitengemeenten.