Prijsstijgingen Electrabel niet altijd terecht
De redenen die Electrabel aanhaalde om prijsverhogingen voor aardgas en elektriciteit door te voeren, zijn niet altijd even pertinent. Dat concludeert de federale energieregulator Creg.
De energieregulator onderzocht de voorbije weken het voorstel van Electrabel om de gasprijzen te verhogen in opdracht van de minister van Energie.

Het rapport is vrij kritisch voor Electrabel. De Creg is ook niet mals voor Distrigas, het zusterbedrijf van Electrabel. De regulator hekelt de beperkte medewerking van de gashandelsmaatschappij aan het onderzoek. Distrigas speelt een cruciale rol in de gasvoorziening van ons land. Wie in België gas wil verkopen, moest bij Distrigas aankloppen.

De energieregulator vindt ook dat de Raad voor de Mededinging de lage gasprijzen die Electrabel begin 2007 afficheerde moet onderzoeken. Volgens de Creg zijn er aanwijzingen dat Electrabel Customer Solutions begin dit jaar in ons land gas heeft verkocht tegen wurgprijzen. Begin 2007 ging de energiemarkt in Wallonië en Brussel volledig open. De regulator sluit niet uit dat Electrabel via lage prijzen geprobeerd heeft de concurrentie ten zuiden van de taalgrens in de kiem te smoren.

Dat het bij vermoedens blijft heeft volgens de energieregulator alles te maken met de houding van Distrigas. De gashandelaar weigerde om gegevens aan de Creg te verstrekken over onder meer de verkoopprijzen die het de concurrenten van Electrabel aanrekende. Zo kon de regulator niet uitmaken over het zusterbedrijf van Electrabel de verschillende Belgische gasleveranciers al dan niet gelijk behandelt.

Factuur

Uit de berekeningen van de energieregulator blijkt ook dat de factuur voor huishoudelijk gasverbruik gemiddeld 172 euro gaat stijgen. Dat komt neer op een verhoging met 17 procent.

De Creg vindt de aangehaalde redenen niet altijd even pertinent. Zo vindt de energieregulator dat de hogere brandstofprijzen op de internationale markten al verrekend werden naar de aardgasklanten en dus niet kunnen worden aangehaald.

Over het nieuwe aardgascontract met toeleverancier Distrigas luidt het dat dit al op 1 januari in voege trad en dus geen gegronde reden is om vanaf 1 september of oktober een prijsverhoging door te voeren.

'Door de aangekondigde prijsverhogingen stelt Electrabel zijn winstmarges veilig ten aanzien van de concurrenten', luidt de conclusie van de Creg.