Hoewel het aantal Belgen dat zijn pensioen actief plant op twee jaar tijd met tien procent gestegen is, is één op de drie Belgen niet bezig met pensioensparen. Vlamingen zijn wel actiever bezig met pensioensparen dan Walen, zo blijkt uit een bevraging die pensioenverzekeraar Swiss Life in juni hield bij 7.368 Belgen.
De enquête toont aan dat bijna drie op de vier Vlamingen weten welke maatregelen ze moeten nemen voor een degelijk pensioen. In Brussel en in Wallonië blijkt dat minder dan de helft van de respondenten te zijn. De belangrijkste reden voor pensioensparen, is dat de Belgen in hun eigen woning willen blijven (70 procent) en dat ze hun kinderen niet tot last willen zijn (52 procent).

Uit de peiling blijkt ook dat de Belgen voor hun pensioenplanning geen rekening houden met eventuele erfenissen. Anderzijds gaf 55 procent van de ondervraagden wel aan een erfenis te plannen voor zijn of haar kinderen. De huidige generatie 'baby boomers' wil wel vroeger beginnen met pensioenplanning, maar staat niet stil bij haar spaartegoeden. Eén op de drie weet helemaal niet wat hij zal overhebben na zijn pensioen en bijna de helft denkt voldoende te zullen hebben om zijn spaartegoeden niet te moeten aanspraken.

Deze vaststellingen staan in schril contrast met de generatie van 50- tot 70-jarigen. Drieëntwintig procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie gaf aan om heel actief met pensioenplanning bezig te zijn.

De enquête legt ook een aantal provinciale verschillen bloot. Zo zijn de Limburgers het meest optimistisch over hun pensioen en associëren zeven op de tien Limburgers pensioen met 'genieten van het leven'. De Antwerpenaren blijken minder optimistisch op dit vlak. Achtendertig procent van hen associeert pensioen met 'over minder geld beschikken'.

Oost-Vlamingen laten zich opmerken in die zin dat ze veel meer belang hechten aan medische bijstand en verzorging, terwijl de West-Vlamingen het vooral belangrijk vinden om hun kinderen niet tot last te zijn. Zestig procent van de inwoners van Vlaams-Brabant zegt een erfenis te verwachten, maar er geen rekening mee te houden voor zijn pensioensparen.

Voor de Franstaligen is het belangrijker dan voor de Vlamingen dat ze hun hobby's kunnen blijven uitoefenen. Ze zijn ook meer dan de Vlamingen bekommerd om het behouden van hun eigen woonst. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt pensioen meer dan elders geassocieerd met financieel verlies.