De socialistische vakbond ABVV gaat de verzoening aanvragen in een ultieme poging om tot een aanvaardbaar cao-voorstel te komen bij kunststoffenproducent Borealis Polymers in Beringen.
De verzoeningsvergadering onder leiding van een sociaal bemiddelaar zal vermoedelijk ten vroegste midden september plaatsvinden. Tot die datum zullen de vakbonden geen vooropzeg tot staking indienen, zo klonk het woensdag in vakbondskringen.

De ABVV-militanten zaten woensdag bijeen om hun verdere strategie te bepalen. De verwachting was dat er vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging zou worden ingediend, maar het ACV nam in afwachting van de beslissing van de collega's van het ABVV een afwachtende houding aan.

De 220 arbeiders bij Borealis verwierpen vorige maandag het cao-verzoeningsvoorstel van directie en vakbonden met 71 procent. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had voor de uitslag van de stemming nochtans gezegd dat indien het voorstel met meer dan 66 procent van de stemmen verworpen zou worden, er een vooropzeg tot staking zou volgen.

Voor vakbondssecretaris Rob Urbain van het ABVV is het beter om nu een 'afkoelingsperiode' in te lassen in een poging om alsnog een consensus te bereiken. Het ACV wil de verzoeningsaanvraag van het ABVV 'alle kansen geven' en heeft daarom beslist om geen vooropzeg tot staking te zullen doen, aldus François Jordens van het ACV.

In de cao die uiteindelijk verworpen werd, waren een loonsverhoging van 35 eurocent per uur met terugwerkende kracht vanaf 1 mei van dit jaar, een nachtpostpremie, een verzekering gewaarborgd inkomen en een verbeterde regeling brugpensioen opgenomen. Er werd ook een regeling uitgewerkt inzake de bijbetaling van 50-plussers die halftijds werken.

Bij Borealis Polymers in Beringen werken 220 arbeiders en 200 bedienden. Naast productievestigingen in Kallo en Zwijndrecht beschikt Borealis Polymers nog over een internationaal servicecentrum in Mechelen. De groep stelt in België in totaal duizend mensen tewerk.