Zaterdag werd in het provinciehuis in Antwerpen de Erepenning van de Marnixring overhandigd aan professor emitus Eric Ponette.
 Ponette (°1937), arts-radioloog, doceerde tot 2001 aan de KU Leuven maar was al die tijd en is nog actief in de Vlaamse Beweging: de Vereniging van Vlaamse Professoren, het Verbond van Vlaamse Academici, het Vlaams Geneeskundigenverbond, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid. Van dat laatste was hij de bezieler, de wetesnchappelijke ondersteuner en de leverancier van het cijfermateriaal.

Ponette wordt in de Vlaamse Beweging geprezen om zijn niet aflatende ijver om op te komen voor de Vlaamse belangen in de gezondheidszorg en voor de splitsing van het gezondheidsbeleid.

Alles, ook zijn acties voor de promotie voor de Nederlandse Taal en Cultuur,  waren geïnspireerd door een geest van tolerantie, zo beklemtoonde Gui Celen, ere-voorzitter van de Marnixring.

De Marnixring is een internationale serviceclub die de verdediging van de Nederlandse Taal en Cultuur centraal stelt.