BRUSSEL - De Franstalige vereniging van magistraten ASM (Association Syndicale des Magistrats) is niet te spreken over het wetsvoorstel van CD&V-senator Hugo Vandenberghe over het instituut voor gerechtelijke opleiding van magistraten. Dat voorstel bepaalt dat dit nationale instituut nauw moet samenwerken met de universiteiten. Volgens ASM zal dit voorstel de opleiding van magistraten niet verbeteren.

Het instituut was tijdens de vorige regeerperiode opgericht door toenmalig Justitieminister Laurette Onkelinx (PS). CD&V was tegen de 'nationale magistratenschool' gekant, omdat opleiding een bevoegdheid van de Gemeenschappen is. Huidig Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) wou de wet over de magistratenschool dan ook niet uitvoeren.

CD&V heeft nu een wetsvoorstel ingediend, dat al door de bevoegde Senaatscommissie is goedgekeurd en deze week op de agenda van de plenaire vergadering staat. Het voorstel bepaalt dat het instituut mag blijven bestaan, maar het moet wel voor driekwart van de lessen een beroep doen op de rechtsfaculteiten van de universiteiten.

Volgens ASM zal dit de opleiding te strikt theoretisch maken, terwijl het instituut ook een plaats moest zijn waar magistraten goede praktijken met elkaar en met andere mensen uit het werkveld kunnen uitwisselen. ASM vindt het ook niet kunnen dat de de raad van bestuur van het instituut nog slechts voor een kwart zal bestaan uit magistraten. 'De magistraten zijn de eersten die hun noden kennen', luidt het.