Buurtbewoners naar Europa tegen project Gent-Sint-Pieters
Het buurtcomité Buitensporig, een vereniging van bewoners die zich verzet tegen het project Gent Sint-Pieters, reageert ontgoocheld over de beslissing van de Raad van State om de vraag tot schorsing van bepaalde onderdelen van het project te verwerpen. Het buurtcomité wil nu dat de Europese Commissie 'de megaparking, de verbindingsweg en de overdreven hoogbouw van het project ongedaan maakt', zegt woordvoerder Luc Lavrysen.

Het project Gent Sint-Pieters is een groot stedenbouwkundig project rond het grootste station van Gent. Het voorziet onder meer in een nieuw tram- en busstation, een parkeergarage, een verbindingsweg tussen de R4 en het station en een heraanleg van straten en pleinen in de stationsbuurt.

De Raad van State verwierp maandag alle vorderingen tot schorsing van het project Gent Sint-Pieters. De Bond Beter Leefmilieu, het Gents Milieufront en buurtbewoners hadden gevraagd het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en de bouwvergunningen voor het project te schorsen en te vernietigen. Het gaat meer bepaald om de vergunningen voor de ondergrondse parkeergarage en voor de verbindingsweg naar de R4. De Raad van State was echter van oordeel dat er 'geen ernstige middelen zijn die een schorsing zouden verantwoorden'.

Het buurtcomité Buitensporig haalt fel uit naar de Raad van State. 'We waren overtuigd dat de Raad van State over de intellectuele capaciteit zou beschikken om een complex dossier te doorgronden, de mist door de projectpartners gespuid te doorprikken en om op een onafhankelijke manier voorrang te geven aan de grondrechten van de burgers, boven misbegrepen economische belangen. We zijn op al die punten bedrogen uitgekomen.'

Buitensporig hoopt dat Europa wel luistert naar de bezwaren van de buurtbewoners. 'We blijven niet bij de pakken zitten. Aan de ene kant zullen we er nauwlettend op toezien dat de voorwaarden van de vergunning strikt worden nageleefd, en aan de andere kant kunnen we nu onze klacht activeren bij de Europese Commissie. We vertrouwen erop dat de Europese Commissie niet zomaar flagrante schendingen van Europese regels, meer bepaald inzake fijn stof, milieueffectrapportage, inspraak en participatie aan zich zal laten voorbijgaan', zegt Lavrysen.