SINT-PETERSBURG - De betrekkingen tussen Rusland en Amerika zijn door de Irak-crisis sterker geworden. Dat hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega George W. Bush zondagochtend gezegd op een gezamenlijke persconferentie naar aaanleiding van hun ontmoeting in Sint-Petersburg, de eerste sinds de oorlog in Irak.
,,De fundamentele grondslag van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen is vaster gebleken dan hetgeen ons van elkaar had verwijderd'', zei Poetin. Zo liggen de standpunten van beide landen over Iran en nucleaire proliferatie ,,liggen dichter bij elkaar dan het lijkt'', aldus Poetin die zijn samenwerking op nucleair vlak met Teheran niettemin verdedigde.

Bush zei dat de Amerikaans-Russische vriendschap niet onder de Irak-crisis had geleden. ,,Deze ervaring maakten onze betrekkingen sterker, niet zwakker''. Het partnerschap berust op wederwijds respect en de wil tot samenwerken voor een veiligere wereld.

Beide leiders hebben tijdens hun informele top het strategisch partnerschap van hun beider landen bekrachtigd. Met het omruilen van de ratificeringsdocumenten zetten Bush en Poetin het eerder dit jaar ondertekende SORT-verdrag over nucleaire ontwapening in werking.

Bush riep op tot een vreedzame oplossing voor Tsjetsjenië en koppelde de opstand van de Tsjetsjenen aan het terreurnetwerk al-Qaeda. ,,Onze landen hebben zwaar onder het terrorisme geleden. Onze regeringen doen alles om op die dreiging te reageren.''

De twee leiders ontmoeten elkaar in september opnieuw in Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president.