Raad van State hekelt eerste pakket staatshervorming
Foto: belga
De Raad van State heeft donderdag in een advies haar bedenkingen geuit bij het eerste pakket van de staatshervorming. De Raad heeft het voornamelijk moeilijk met de regionalisering van bepaalde bevoegdheden rond verkeersveiligheid. Volgens de woordvoerder van Leterme zijn er geen fundamentele problemen met de grondwet.
Het wetsvoorstel stipuleert onder meer dat de gewesten voortaan hun eigen snelheidslimieten kunnen instellen. De vervolging van de inbreuken wordt echter verdeeld tussen het gewestelijke en het federale niveau.

De juristen van de Raad vinden die regeling te ingewikkeld. Een dergelijke versnippering van de bevoegdheden is volgens hen in strijd met de doelstellingen van homogenisering en coherentie die de raad van wijzen had vooropgesteld.

De Raad van State heeft daarnaast ook haar bedenkingen bij verschillende onduidelijkheden rond de regionalisering. 'De federale bevoegdheid voor de uitreiking van rijbewijzen bijvoorbeeld, is geformuleerd in erg algemene termen.'

Peter Poulussen, woordvoerder van premier Leterme, benadrukt in een eerste reactie dat de Raad geen fundamentele problemen met de grondwet of met internationale rechtsnormen heeft vastgesteld.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig