Steeds meer supergedelegeerden steunen Obama
Steeds meer Democratische supergedelegeerden spreken zich uit voor Barack Obama. De voorsprong die zijn rivaal Hillary Clinton had is de laatste twee maanden met de helft geslonken.
De prominente Democraat en supergedelegeerde Joe Andrew maakte donderdag bekend dat hij Clinton niet langer steunt. Obama is in zijn ogen nu de beste Democratische kandidaat voor het Amerikaans presidentschap. Van 1999 tot 2001 was Andrew voorzitter van het Democratische Nationale Comité.

Obama leidt al comfortabel wat betreft het aantal gewone gedelegeerden, wier steun te verdienen is bij de voorverkiezingen. Maar hij noch Clinton kan bij de resterende voorverkiezingen de 2025 gedelegeerden achter zich krijgen die nodig zijn om de Democratische nominatie veilig te stellen. De steun van de supergedelegeerden, partijbonzen, geeft daarom de doorslag op de partijconventie aan het einde van de zomer.

Andrew riep andere Democraten op hetzelfde te doen als hij en zo snel een einde te maken aan de lange strijd tussen Clinton en Obama, die de kansen van de uiteindelijke Democratische presidentskandidaat kan schaden. De kloof in de partij moet geheeld worden, zei Andrew. Zijn zorgen worden bevestigd door een peiling van AP-Ipsos, die uitwijst dat veel aanhangers van Clinton en Obama op de Republikeinse kandidaat John McCain zullen stemmen als hun favoriete kandidaat niet wordt genomineerd door de Democratische partij.

Clinton moet een groot deel van de bijna achthonderd supergedelegeerden achter zich krijgen om nog kans te maken op de nominatie. Volgens het persbureau AP weet Clinton momenteel 263 supergedelegeerden achter zich en Obama 247. In totaal leidt de zwarte senator uit Illinois met 1735 tegen 1597 gedelegeerden op Clinton, senator uit New York en voormalig first lady.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig