BRUSSEL - De minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), pleit ervoor de jeugdzorg opnieuw te federaliseren. De sector kampt met een tekort aan middelen en de Franse Gemeenschap is niet in staat die middelen te voorzien. Ze waarschuwde de Vlaamse politici ook voor de manier waarop de komende communautaire onderhandelingen zullen lopen.
,,De Franse Gemeenschap is van goede wil, maar beschikt niet over de financiële mogelijkheden om op grote schaal in de sector van de jeugdzorg te investeren. En de mensen op het terrein, de rechters en sociale werkers, zullen intussen blijven spreken van gepruts'', aldus Onkelinx tijdens de 1 mei-viering in Brussel. Een herfederalisering zou de regering in staat stellen voldoende middelen vrij te maken om tegemoet te komen aan de bezorgdheden die vorige week klonken in de straten Brussel.

,,Gezien het gaat om een diepe maatschappelijke bezorgdheid, zou het beter zijn als we het hele klavier kunnen bespelen en dat we niet moeten snoeien in de middelen die voorzien zijn voor preventie voor jongeren in nood of moeilijkheden.'' Volgens Onkelinx is die institutionele kwestie zinvol. Dat geldt volgens haar niet voor de Vlaamse eisen, met name die van de CD&V.

Dwaze eisen

Ze waarschuwde de Vlaamse politici ook voor de manier waarop de komende communautaire onderhandelingen zullen lopen. Ofwel bekijken we hoe we Staat beter kunnen organiseren om het leven van de burgers te verbeteren, ofwel belanden we in een dialoog van doofstommen met ,,dwaze eisen'', klonk het. ,,Als het in die laatste richting is dat onze Vlaamse vrienden willen gaan, dan moeten ze zich realiseren dat de tijden veranderd zijn, dat hun agressiviteit ons geduld op de proef stelt en dat we - indien ze ons misprijzen - vastberaden zijn zelf onze eigen toekomst uit te tekenen'', aldus nog Onkelinx.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig