LEUVEN _ Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft in zijn 1 mei-toespraak in Leuven gezegd dat het zijn ambitie is een universele sociale bescherming tot stand te brengen voor eenieder. Daarbij wordt individueel slechts een onderscheid gemaakt wanneer de situatie dat verrechtvaardigt.
Zo moet er een betaalbare gezondheid komen voor iedereen zonder onderscheid van rang of stand, maar met maatzorg voor specifieke situaties zoals diabetes- en kankerpatiënten.

Vandenbroucke gaf een opsomming van maatregelen die hij terzake al nam zoals inkomensgarantie voor ouderen, maximumfactuur voor medicamenten, het optrekken der pensioenen en minima in de invaliditeit. Er liggen echter nog vele uitdagingen te wachten in de gezondheids- en ouderenzorg.

Om de meest rechtvaardige keuzes te maken organiseert de minister in mei met de sociale organisaties een Ronde Tafel. Specifiek over ouderenzorg wil hij de komende maanden samen met de gemeenschappen een breed maatschappelijk debat gaan voeren. Vandenbroucke wil dat ook tijdens het komende Belgisch EU-voorzitterschap stappen worden gezet naar deze universele sociale bescherming.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in