ANTWERPEN _ Tijdens het 1 mei-feest in Antwerpen, geleid door SP-voorzitter Patrick Janssens, heeft burgemeester Detiège het gelijke kansen-beleid verdedigd als dé bestaansreden van de socialistische partij vandaag.
De Antwerpse burgemeester heeft aandacht gevraagd voor het komende kerntakendebat tussen stad, provincie en Vlaams gewest. Zij heeft ook gewezen op de rol van Antwerpen als motor van de Vlaamse en de Belgische economie.

'Iedereen moet mee kunnen beslissen over wat goed is voor zijn of haar buurt, ook de immigranten van buiten Antwerpen', vindt burgemeester Leona Detiège. 'Want iedereen heeft het recht op gelijke kansen. Vanuit die emotie is onze partij geboren, het is ook dé reden van ons bestaan.'

Verder heeft de burgemeester het Antwerpse belang centraal gesteld. Vanuit de vaststelling dat Antwerpen dit jaar 238 inwoners meer telt en dat maximaal geïnvesteerd wordt in Antwerpen-Noord en -Zuid, maar ook in de nieuwe Leien heeft Detiège de hoop uitgesproken dat iedereen, maar vooral de modale Antwerpenaar, zou mee profiteren van alle investeringen. 'Want investeren in Antwerpen is investeren in de toekomst van Vlaanderen.'

Detiège heeft haar toespraak besloten met een drievoudige oproep: tegen het huisjesmelken ('waaraan wordt meegewerkt door 500 OCMW's uit heel het land'), tegen de aanslag op het stedelijk onderwijs en tegen straatkinderen ('die bij gebrek aan opvangmogelijkheden aan hun lot worden overgelaten').

In de rand van het 1 mei-feest in Antwerpen zijn ook enkele acties gehouden. Actievoerders van het ABVV-BBTK in gevangenisplunje kantten zich tegen de zogenaamde 'dwangsommen' die aan stakers kunnen worden opgelegd. En een groep boeddhistische monniken koestert het plan om een klooster bouwen in het Antwerpse onder het motto 'Zij in Opgrimbie, wij in het Nachtegalenpark'.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in