LEUVEN _ Nationaal ABVV-secretaris Mia De Vits heeft vandaag in haar 1 mei-toespraak in Leuven geëist dat ook niet-werkenden in ons land zouden kunnen meeprofiteren van de gestegen welvaart. De sociale uitkeringen moeten gekoppeld worden aan de stijging van de reële lonen.
De Vits riep op tot deelname aan de betoging die een veertigtal sociale organisaties op 20 mei in Brussel houden rond deze eis en vroeg dat de SP zich achter dit platform schaart. De actieven zullen de komende jaren kunnen rekenen op loonstijgingen en belastingverlaging. Maar ook werklozen, gepensioneerden, zieken en invaliden moeten kunnen profiteren van de welvaartsstijging.

'De regering moet niet enkel werk maken van belastingverlaging of een betere mobiliteit maar ook van sociale vooruitgang', aldus de ABVV-vrouw.

Belastingverlaging

Wat de belastingverlaging betreft stelde De Vits dat de regering volgend jaar van start moet gaan met de verhoging van de aftrek der beroepskosten voor kleine en middelgrote inkomens. Ze eiste dat ook de crisisbelasting in de sociale zekerheid die enkel door werknemers betaald wordt en kan oplopen tot 20.000 frank per jaar, afgeschaft wordt. Ter compensatie moeten voor de sociale zekerheid andere inkomens gevonden worden via een belasting op alle inkomens met inbegrip van kapitaal. 'Waarom heeft ons land als enige in Europa nog niet-belaste aandelen aan toonder ?'

Net als vorig jaar had De Vits kritiek op de regering omdat 'deze het sociaal middenveld niet respecteert'. Ze verwees hierbij op het feit dat premier Guy Verhofstadt de vakbonden een gesprek weigerde over hun memorandum over het Belgisch EU- voorzitterschap.

De Vits hekelde ook de beslissing om de vakbonden uit de beheerraad van de NMBS te zetten. In het nog op te richten Strategisch Comité krijgt het ACOD, die de sterkste spoorwegvakbond in Vlaanderen is, in tegenstelling tot de kleine liberale vakbond ook geen stemrecht. De Vits vroeg de SP die onrechtvaardigheid recht te zetten. Als EU-voorzitter moet ons land dit najaar ambitieus werk maken van een meer sociaal Europa. De Vits kondigde voor dit najaar alvast vakbondsbetogingen aan in Luik, Gent en Brussel om die eis kracht bij te zetten.

De EU moet volgens het ABVV de armoede uitroeien en minimumrechten waarborgen zoals een gewaarborgd minimumpensioen en een bestaansminimum. De regering dient overeenkomstig haar regeerakkoord ook initiatieven te nemen op fiscaal vlak zoals een Europese belastingregeling voor kapitaalinkomsten en winsten.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in