LEOPOLDSBURG _ 'We moeten ervoor waken dat verdeeldheid tussen progressieven er niet toe leidt dat er een oerconservatief bewind aan de macht komt, zoals in de Verenigde Staten.' Dat zei vice-minister-president Steve Stevaert vandaag in zijn 1 mei-toespraak te Leopoldsburg.
Stevaert greep het voorbeeld van de Amerikaanse president George Bush aan om aan te tonen dat er nog wel degelijk een onderscheid is tussen links en rechts. Bush is er volgens Stevaert in zeer korte tijd in geslaagd om een sfeer van koude oorlog te creëren. Daarom is het absoluut noodzakelijk in Europa een krachtdadig Europees defensiebeleid te ontwikkelen met een eigen vredesmacht. Dat moet in samenwerking met de VS gebeuren.

Het Limburgs SP-kopstuk hekelde voorts het feit dat Bush het Kyoto-akkoord opblies, waardoor de farmaceutische industrie die zich met aandoeningen aan de luchtwegen bezighoudt gouden tijden wacht. De Amerikaanse president werkt ook aan een belastingverlaging, waarvoor hij het geld haalt bij degenen die het geld goed kunnen gebruiken. 40 procent van de verlaging gaat naar 1 procent van de bevolking, die het extra geld niet nodig heeft. 'Wij werken aan een belastinghervorming op een sociale manier, met het geleidelijk afschaffen van de crisisbelasting en, eens de Lambermontakkoorden gestemd zijn, van het kijk- en luistergeld. Dat is het tegenovergestelde van wat Bush doet', aldus nog Stevaert.

Hoewel er in Vlaanderen nooit zoveel rijkdom en welvaart was, bevinden er zich nog steeds 321.000 mensen onder de armoedegrens. Daarom is een totaalplan om de armoede in Vlaanderen te verminderen noodzakelijk, vindt Stevaert. Tegelijk moet gestreden worden tegen het stijgende individualisme, egoïsme en de onverdraagzaamheid. Het bruto nationaal product stijgt wel, maar het bruto nationaal geluk volgt niet.

Steve Stevaert vond dat het goed gaat met de socialistische beweging in Limburg en Vlaanderen. '19 van de 21 punten van het contract dat we aan de burger hebben voorgelegd bij de verkiezingen van 1999 zijn volledig ingevuld. Met de realisatie van de laatste twee punten is al een begin gemaakt.'