ANTWERPEN _ SP-voorzitter Patrick Janssens wil een sociaal beleid dat meer prioriteit geeft aan wie het moeilijk heeft in deze samenleving, aan kinderen en sociaal zwakken. Hij wil die bezorgdheid voor kleinen en zwakken als 'rode' draad doortrekken op alle beleidsniveaus, zowel federaal als op Vlaams terrein en zeker ook in Antwerpen.
'Het belastingkrediet voor inkomens onder de 500.000 frank, de verhoging van het belastingvrij minimum voor gehuwden, de belastingvermindering voor gehuwde gepensioneerden en de hogere aftrekken via de forfaitaire beroepskosten voor de gewone werknemers moeten bij voorrang worden gerealiseerd. Want de belastinghervorming werkt herverdelend.' Aldus Janssens gisteren, aan de vooravond van 1 mei, tijdens een gelegenheidstoespraak in 'zijn wijk', Antwerpen-Kiel.

De SP-voorzitter is gewonnen voor de beperking van de gezondheidskosten en de Maximumfactuur die Frank Vandenbroucke voorstelt, voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld ('maar daarvoor moet eerst het Lambermontakkoord worden goedgekeurd, laat ons dus hopen dat de VU met Geert Bourgeois op kop haar verstand gebruikt') en voor de democratisering van het onderwijs ('het wordt tijd dat we eens over de kinderen praten, want daarover heb ik het voorbije jaar veel te weinig gehoord').

Antwerpen

Van het onderwijs is het maar een stap ver richting Antwerpen. Janssens heeft zich een fervent voorstander getoond van het stadsonderwijs ('dat heeft meer gedaan voor het geven van gelijke kansen aan elk kind, onafhankelijk van zijn afkomst, dan eender welk onderwijs in Vlaanderen') en van een sociaal OCMW ('saneren op de kap van de kleine man, kan niet').

Voorzitter Janssens heeft ook een oproep gedaan om, zowel in Antwerpen als elders, versneld werk te maken van een nieuwe SP. Volgens de voorzitter profiteert de partij nog onvoldoende van de stijgende populariteit van de SP- ministers in de federale en Vlaamse regering. Steve Stevaert, Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke hebben van de voorzitter een goed rapport meegekregen ('een andere partij kan zo'n palmares voorleggen op zo'n korte periode'). Maar Janssens wil dat ook verzilverd zien in winstscores bij de volgende verkiezingen. De voorzitter plakt daar ook cijfers op: 18 procent bij de volgende verkiezingen, 24 tot 25 procent over twaalf jaar.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in