BRUSSEL _ Het kabinet van federaal minister Magda Aelvoet (Agalev) zegt dat er in de schoot van het kernkabinet in de loop van de week een akkoord is gesloten om het burgerlijk huwelijk voor holebi's (homo's, lesbiennes en bisexuelen) open te stellen.
In een reactie zegt de woordvoerder van premier Guy Verhofstadt dat er nog geen officieel standpunt van de regering is. De beslissing komt er op voorstel van een werkgroep en in uitvoering van het federaal regeerakkoord, dat voorzag in de uitwerking van een volwaardige partnerregeling voor koppels van hetzelfde geslacht, aldus het kabinet-Aelvoet.

De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo's en lesbiennes is op wetgevend vlak een eerder eenvoudige juridische operatie. Eind april zal een wetsontwerp voorliggen dat na advies van de Raad van State bij het parlement zal ingediend worden, aldus minister Aelvoet.

Zij staat samen met de ministers Marc Verwilghen (Justitie) en Laurette Onkelinx (Gelijke Kansen) in voor de coördinatie van de werkzaamheden van de werkgroep die in de schoot van de regering werd belast met het onderzoek naar het wegwerken van de bestaande discriminaties tussen de verschillende samenlevingsvormen.

grondrecht

De regering meent dat het recht om te huwen een grondrecht is en dat de openstelling van het huwelijk de enige werkelijke garantie vormt voor een gelijke behandeling van homo- en heterokoppels, aldus Aelvoet.

'De openstelling van het huwelijk betekent een belangrijke stap vooruit in de niet-discriminatie van homo's en lesbiennes waarvoor Agalev reeds geruimte tijd, ook binnen de paars-groene regering, ijvert'.

rechten en plichten

De openstelling van het burgerlijk huwelijk betekent dat homo's en lesbiennes die huwen exact dezelfde rechten en plichten tegenover elkaar zullen hebben als een gehuwde man en vrouw, aldus Aelvoet. Ook voor een eventuele echtscheiding zullen dezelfde regels gelden. Op het vlak van belastingen en sociale zekerheid worden gehuwde homo's en lesbiennes volledig gelijkgesteld met heterokoppels.

Grauwels

Volgens Agalev-kamerlid Kristien Grauwels is de federale regering het eens over de invoering van het homohuwelijk in België. Ze zei dat vandaag aan in De Zevende Dag (VRT). Ze verwacht dat het homohuwelijk begin volgend jaar in ons land mogelijk wordt. Volgens Grauwels moet er nog een regeling voor de adoptie van kinderen getroffen worden.