BRUSSEL - Er is nog steeds geen compromis tussen de federale regering en de gewestregeringen over het dossier Zaventem. Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) zei donderdag in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement dat er geruchten waren over een dergelijk compromis waarbij de Vlaamse regering akkoord zou gaan met een verlenging van het nachtregime op Zaventem van 6 tot 7 uur. Brussel zou in ruil de geluidsnormen laten varen.
Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) antwoordde echter dat ,,een verlenging zonder billijke en eerlijke verdeling van de hinder wat hem betreft onbespreekbaar is''.

De kwestie over de lawaaihinder op de luchthaven Brussels Airport ligt volgende week woensdag opnieuw ter discussie op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen.

Van Rompuy zei donderdag dat er geruchten waren over een compromis. Vlaanderen zou akkoord gaan met een verlenging van de nachtperiode tot 7 uur, wat Brussel bij het vorige Overlegcomité had gevraagd. Momenteel gelden er beperkingen van het luchtverkeer en een verbod voor zeer lawaaierige toestellen tussen 23 uur en 6 uur 's ochtends. In ruil zou Brussel de geluidsnormen laten vallen.

,,Verlenging zonder eerlijke en billijke verdeling van de hinder is wat mij betreft onbespreekbaar'', herhaalde Peeters donderdag. Peeters wil het voorstel van Brussel niet aanvaarden omdat het meer hinder betekent voor de Vlaamse rand.

Dwangsom

Van Rompuy voelde Peeters donderdag aan de tand over een recente uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die oordeelde na een klacht van de Brusselse actiegroep Bruxelles Air Libre Brussel dat omwonenden van de luchthaven Brussels Airport de naleving van de Brusselse geluidsnormen kunnen eisen. Concreet betekent dit dat zij vanaf 9 mei dwangsommen kunnen eisen in de plaats van het Brussels gewest. Volgens Brussels milieuminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) verhoogt het vonnis de druk om vooruitgang te boeken in het dossier.

De Vlaamse minister wees er donderdag op dat een samenwerkingsakkoord nog kans maakt, maar dat dit moet gebeuren in een sereen klimaat en niet met ,,juridische drukking''.