BRUSSEL - In zes pluimveehouderijen in het Nederlandse Barneveld is klassieke vogelpest uitgebroken. Dat zegt Jan Wolleswinkel, voorzitter van de Nederlandse Organisatie Pluimveehouders (NOP). De NOP dringt aan op preventieve ruimingen. Het Nederlandse ministerie van Landbouw onderzoekt of het daadwerkelijk om vogelpest gaat.
Er is een schutskring ingesteld van tien kilometer waarbinnen pluimveemest, eieren noch pluimvee mogen worden vervoerd. In heel Nederland geldt een exportverbod voor levende kippen en broedeieren.

De NOP wil preventieve ruimingen op pluimveebedrijven rondom de verdachte boerderijen in Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel. Volgens Wolleswinkel is dat nodig omdat het aantal verdachte bedrijven is uitgebreid tot tien.

Het ministerie van Landbouw kan nog niet ingaan op het verzoek. Zondag houden veterinaire ambtenaren en deskundigen spoedoverleg.

België

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist maandag of er maatregelen in België komen. Dat zegt FAVV-woordvoerder Pascal Houbaert.

Het FAVV is al begonnen met het natrekken of er ondertussen vanuit Nederland levende dieren België zijn binnengebracht, hetzij naar pluimveebedrijven, hetzij naar slachthuizen. Daarnaast wacht het FAVV op de bevestiging van onze Noorderburen of het zeker om de klassieke vogelpest gaat. ,,Maandag zal vaststaan of er al dan niet maatregelen moeten worden getroffen'', aldus Houbaert.

De ziekte treft vooral pluimvee en houdt geen onmiddellijk gevaar in voor de mens. Ze kan grote schade aanrichten aan de pluimveestapel.