SJARM-EL-SJEIK - In een boodschap aan de Top van de Arabische Liga heeft de president van de Verenigde Aranische Emiraten de Iraakse leiding opgeroepen om de macht af te staan en Irak te verlaten.
De Emiraten zijn daarme het eerste Arabische land dat een dergelijke oproep doet.

De Iraakse leiding zou volgens de brief wel van ,,gepaste privileges'' kunnen genieten binnen de twee weken nadat zij het initiatief heeft aanvaard. ,,Dwingende juridische garanties zowel op nationaal als internationaal vlak zullen de Iraakse leiding waarborgen dat zij niet het voorwerp van eender welke vervolging wordt'', staat verder nog in de tekst.

De topontmoeting tussen de leden van de Arabische landen vindt dit weekend plaats in de Egyptische badplaats Sjarm-El Sjeik. Over het voorstel van de Verenigde Arabische Emiraten is niet gediscussieerd op de top. ,,De Arabieren hebben het voorstel niet afgewezen, maar zij wilden hierover absoluut niet discussiëren'', zei VAE-minister van Voorlichting Abdullah Ibn Zajid el Nahjan. ,,Blijkbaar hadden ze niet de moed om het voorstel te bespreken. De situatie is ernstig, de oorlog staat voor de deur'', waarschuwde de minister, en hij voegde daaraan toe: ,,Wij kunnen de Amerikaanse en Britse soldaten niet tegenhouden''.

In de slotverklaring van de Top van de Arabische Liga wordt een aanval tegen Irak ,,absoluut afgewezen'' en zeggen de lidstaten dat zij ,,weigeren deel te nemen aan een militaire actie tegen Irak''. De Iraakse crisis dient volgens hen op een vreedzame wijze te worden geregeld. Er is besloten een delegatie samen te stellen die het Arabische standpunt zal uiteenzetten aan de ,,internationale partijen'' en die vervolgens naar Bagdad gaat ,,om te overleggen met de Iraakse broederregering''.