Vlaams minister van Sport Anciaux (Spirit) is niet bereid Vlaams geld te investeren in voetbalstadions als de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet ingaat op zijn vraag om tegen de begrotingsopmaak voor 2009 "een duidelijk en tijdsgebonden stappenplan voor te leggen om te splitsen". Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van Johan Deckmyn (Vlaams Belang).
In september stelde Anciaux de KBVB schriftelijk de vraag om conform het decreet op de sportfederaties een stappenplan voor splitsing voor te leggen. "Indien de KBVB tegen de begrotingsopmaak voor 2009 niet de intentie heeft te splitsen zullen de budgetten bestemd voor de ondersteuning van het jeugdvoetbal overgeheveld worden naar het totaalbudget voor de uitvoering van het federatiedecreet. De investering vanuit Vlaanderen in voetbalstadions is eveneens gelinkt aan deze vereiste", aldus de minister.

"Ook in het decreet lokaal Sport voor Allen-beleid wordt expliciet vermeld dat als de KBVB, maar ook de overige unitaire sportbonden, zich niet herstructureren hun aangesloten sportverenigingen vanaf 2010 niet langer zullen kunnen genieten van de beleidssubsidies. De impulssubsidies die vanaf 2009 worden uitgekeerd, worden eveneens enkel toegekend aan initiatieven van sportclubs die aangesloten zijn bij een door Vlaanderen erkende sportfederatie", aldus Anciaux.

Naast de KBVB zijn er nog een heleboel andere sportbonden die nog niet gesplitst zijn. "Tussen het Bloso en onder meer de Koninklijke Belgische Hockey Bond, de Belgische Cricket Federatie en de Vlaamse Boksliga zijn er constructieve contacten geweest met het oog op mogelijke splitsing", aldus Anciaux. Van de KBVB ontving hij nog geen reactie op zijn schrijven. "Informeel hoor ik dat de gesprekken lopen", aldus de minister.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig