LONDEN - In haar berichtgeving over de lancering van de euro, beklemtoont de Britse pers vandaag de onzekerheid die met de invoering van de eenheidsmunt gepaard gaat .
'Europa's sprong in het onbekende' zo titelt de Daily Telegraph. The Times kopt: 'Europa neemt de duik'. En in The Guardian luidt het: 'Hun geld, onze toekomst?'. De titels alleen al geven aan hoezeer de Britten zich afvragen of ze nog aan de kant kunnen blijven staan, nu al hun belangrijke partners de euro hanteren.

Groot-Brittannië, dat weigerde zich bij de euro aan te sluiten uit vrees zijn politieke onafhankelijkheid te verliezen, behoort met Zweden en Denemarken tot de drie EU-landen die de nieuwe munt niet hebben ingevoerd.

'Twaalf landen hebben hun nationale munt opgegeven en een deel van hun identititeit, van hun soevereiniteit en van hun vermogen het eigen economische en politieke lot te controleren vrijwillig prijsgegeven' schrijft The Independent. 'De cruciale vraag is voortaan de volgende: nu de euro bestaat en al onze belangrijke politieke en commerciële partners de euro gebruiken, kunnen we het ons nog veroorloven buiten te blijven staan?'.

De populaire Sun ziet voorlopig niet veel goeds in de euro. De krant heeft het over 'de dageraad van een nieuwe vergissing' en vervolgt: 'De euro is geboren. Goddank maakt Groot-Brittannië er geen deel van uit'.

Maar hoe dan ook wordt het land door de euro 'besmet'. Veel Britse winkels, firma's en toeristische sites hebben al aangekondigd dat zij de eenheidsmunt zullen aanvaarden. 'De lancering van de euro', zo verklaarde minister van Europese Zaken Peter Hain vandaag, 'is een historische gebeurtenis die ook Groot-Brittannië zal beïnvloeden'.