Belgen zijn goede spaarders. In tegenstelling tot in de USA (waar men ontspaart) komt consumeren bij ons pas op de tweede plaats. Eén vaststelling echter: de meeste burgers sparen op een zeer amateuristische wijze. Vandaar dit pleidooi voor een professioneel ,,spaargedrag''.
Spaar systematisch
Vele studies in binnen- en buitenland tonen het aan. Het is aan te bevelen elke maand een deel van het inkomen systematisch te sparen. Doe de oefening en beleg elke maand een bepaald percentage (bijvoorbeeld via een vaste opdracht) van de inkomende centen.

Begin zo vroeg mogelijk
De levensverwachting voor mannen en vrouwen ligt gemiddeld rond de 80 jaar (respectievelijke 78 voor mannen en 83 voor vrouwen). Het effect van de lange termijn is dan ook fenomenaal. Mensen die erin slagen vanaf zeer jonge leeftijd (bijvoorbeeld 15 jaar) systematisch een bepaald bedrag aan de kant te zetten creëren een enorme hefboom naar hun pensioen toe.

Beleg in risico
’s Nachts badend in het zweet wakker worden bij dalende koersen laat u over aan de grote massa die alleen bij toprendementen naar de beurs trekt (vaak net na de top helaas!). Het systematisch beleggen impliceert een onafhankelijkheid ten aanzien van een beurscrisis. In goede tijden kan men met het vaste bedrag wat minder kopen, in slechte tijden (lage koersen) wat meer. Uw gemiddelde aankoopkoers zal echter statistisch gezien lager liggen. Gezien het langetermijn perspectief opteert u best volop voor risico omdat aandelen uiteraard op tientallen jaren een beter rendement opleveren dan obligaties of deposito’s. Op oudere leeftijd bouwt men het risico best wat af (het kapitaal dient dan immers meer en meer om de levensstandaard te bekostigen).

Beleg fiscaal voordelig
In deze rubriek is dit uiteraard een vast item. De impact van fiscaal voordelig (lees zonder belastingen op uw rendement) beleggen op 50 jaar is belangrijk. Vijftien procent op een gemiddelde opbrengst van pakweg 7% is een jaarlijkse hap van 1.05% (te cumuleren op diezelfde termijn). Het beleggen in risico (aandelen) zonder roerende voorheffing (op de meerwaarde) kan via fondsen of verzekeringsproducten. Heel wat verzekeraars en bankiers bieden producten aan die uitermate geschikt zijn voor systematisch beleggen. Kijk bij uw keuze naar de kwaliteit van de strategie, de instapkosten, de jaarlijkse beheersvergoeding en de fiscale mantel (kwalificeert het product als een fonds of een verzekering ?). Een theoretisch alternatief is het rechtstreeks beleggen in aandelen (elke maand eenzelfde bedrag, geïndexeerd), maar praktisch is dit onuitvoerbaar.

Rijk worden is een ,,makkie''
Er was eens een goede huisvader die begin 1996 dit artikel had gelezen. Vanaf dat ogenblik heeft hij elke maand € 250 van zijn zuurverdiende centen geïnvesteerd in de Bel 20 (via een fonds of verzekering). Maand na maand volgde hij hetzelfde stramien, zeer tot ongenoegen van zijn teerbeminde dame die wel andere plannen kon bedenken met die € 250. Eind 2005 heeft de man echter goed nieuws. Door de volgehouden inspanning (op tien jaar) heeft hij op 31 december 05 immers reeds een kapitaal opgebouwd van € 41.550,20. Tijdens een diner in het Hof van Cleve kijken ze samen naar de rekeningafschriften en ze zagen dat het goed was… Ze besloten deze inspanning nog 30 jaar verder te zetten, maar het maandelijks bedrag te indexeren ! Ik hoef u niet te vertellen dat deze mensen op lange termijn zullen genieten van een zalig pensioen.

Conclusie:
Professioneel en systematisch sparen loont! Mensen die op jonge leeftijd volgehouden een vast maandelijks bedrag in risicobeleggingen investeren hoeven zich geen zorgen te maken omtrent vergrijzing of levensverwachting. Gewoon doen! Jo Viaene is algemeen directeur van Optima Financial Planners.