Gamesa en Vestas Wind Energy zijn twee van de belangrijkste windmolenproducenten in Europa. Hoe verhouden deze aandelen zich tot elkaar?

Gamesa

Vestas Wind Systems


Bedrijfsprofiel&strategie


 • De Spaanse windturbine-producent Gamesa is 's werelds tweede grootste speler met een marktaandeel van meer dan 18%. In 2005 realiseerde Gamesa een totale omzet (exclusief de aeronautica-activiteiten die worden afgestoten) van EUR 1.771 miljoen (+34%) en een netto-winst van EUR 182 miljoen (+10%). Van de omzet is 74% afkomstig van de productie van windturbines, 29% is afkomstig van de uitbating van windparken en 2% is afkomstig van zonne-energie en logistieke diensten.

 • Nieuwe strategische focus : Klemtoon ligt nu volledig op hernieuwbare energie (geen aeronautica-activiteiten meer) en nieuwe markten, zoals de USA en China (na de belangrijke groei die op de binnenlandse markt werd gerealiseerd de afgelopen jaren).

 • De Deense producent Vestas Wind Systems, dat op 29 maart de resultaten over 2005 zal bekendmaken, realiseerde in 2005 een omzet van naar schatting EUR 3,4 miljard. Met een geïnstalleerde capaciteit van 2.783 megawatt, was Vestas in 2004 marktleider met een marktaandeel van 34,1%.

 • Voor 2006 ambieert de onderneming een omzet van EUR 3,6-3,8 miljard en een EBIT-marge van 4-7%.


Zwakke punten


 • Vraag naar windturbines is sterk afhankelijk van het al dan niet verlenen van investeringssubsidies door de verschillende overheden.

 • Indien de olieprijs plots sterk zou gaan dalen, zal de interesse voor alternatieve energiebronnen automatisch verminderen.

 • Verder dalende EBITDA-marge in 2005 (18,6%), ingevolge vertragingen in de installatie van nieuwe windparken in Spanje, hoge grondstoffenkosten en de lanceringskosten voor de massaproductie van 2 megawatt turbines.
 • Vertrouwen in het management is verzwakt na de winstwaarschuwing op 24 november 2005: negatieve EBIT-marge in 2005 van 3% in plaats van een positieve marge van 4% ingevolge tekorten aan onderdelen, bijkomende voorzieningen voor garanties, wijzigingen in de produktontwikkelingsplannen en kostenoverschrijdingen op projecten in de USA.

 • Toenemende concurrentie leidt tot verlies aan marktaandeel : marktaandeel wordt verwacht te zakken van 34% in 2004 tot 27% in 2008.

 • De Belgische leverancier van tandwielkasten Hansen Transmissions (belangrijkste leverancier van Vestas Wind Systems en enige leverancier voor het V90-platform) is in handen gekomen van de Indische concurrent Suzlon Energy, 's werelds zesde belangrijkste producent van windturbines.

Sterke punten


 • Vraag overtreft productie-capaciteit, zowel wat betreft de windparken als wat betreft de windturbines.

 • Belangrijke positieve evoluties op regelgevend vlak : 1) Spanje : Target voor windenergie installaties verhoogd van 13.000 megawatt naar 20.000 megawatt. 2) USA : Systeem van belastingkredieten (PTC) verlengd tot eind 2007. 3) China : goedkeuring plan inzake hernieuwbare energie met objectief van 20.000 megawatt aan windenergie tegen 2020.

 • Markt voor windenergie is een sterke groeimarkt : in 2005 steeg de geïnstalleerde capaciteit tot 58,982 megawatt (+23,7%). Over de periode 2000-2005 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groeivoet 26,7%.

 • Belangrijke positieve evoluties op regelgevend vlak : 1) Spanje : Target voor windenergie installaties verhoogd van 13.000 megawatt naar 20.000 megawatt. 2) USA : Systeem van belastingkredieten (PTC) verlengd tot eind 2007. 3) China : goedkeuring plan inzake hernieuwbare energie met objectief van 20.000 megawatt aan windenergie tegen 2020.


Conclusie


In het algemeen merken we een globaal verbeterend momentum voor de windenergie-sector. Door de hoge olieprijzen, ligt het thema van de "hernieuwbare energie" immers goed in de markt. Naar aanleiding van de profit warning van november 2005, menen we echter dat (potentiële) beleggers in Vestas momenteel méér ogen zullen hebben voor de operationele performance van het bedrijf zelf dan voor het gunstige macro-economische plaatje. Bovendien is de koers recent al sterk opgelopen ingevolge overname-speculatie (Royal Dutch Shell, ABB, Caterpillar). Gelet op de lagere waardering en het hogere dividendrendement, verkiezen we voorlopig dan ook een belegging in Gamesa boven Vestas Wind Systems.

www.gamesa.es
www.vestas.com

Boordtabel Gamesa

 

 

 

 

Boordtabel Vestas Wind Systems

In Tweestrijd vergelijken de analisten van Beursbrief.be twee concurrerende topaandelen. Tweewekelijks op dinsdag.
Bernard Lambrecht is uitgever van www.beursbrief.be