Plan Burkina Faso in cijfers

Cijfers afkomstig uit het financieel jaarverslag 2000 Plan International, Inc, het Annual Program Communication (APC) Plan Burkina Faso 2000 en Plan België zijn vetgedrukt. Alle bedragen zijn vermeld in USD. Dit onderzoek is gevoerd n.a.v. vaststellingen in het dorp Noaka in Burkina Faso en heeft niet de bedoeling de werking van Plan International elders te schetsen.

Plan International internationaal

Plan heeft National Organisations die fondsen werven in 14 Donor countries. België ...

Niet te missen