Biografie Inge Vervotte (CD&V)

Inge Vervotte (CD&V) wordt minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in de regering Leterme I. Die bevoegdheden had ze de afgelopen maanden al in de interim-regering.
Vervotte was een jaar geleden nog minister van Welzijn in de Vlaamse regering, maar nam toen net als Yves Leterme ontslag om te kunnen wegen op de federale onderhandelingen.Vervotte werd geboren ...

Niet te missen