We hebben alle verpleegkundigen hard nodig

Er verschenen de voorbije dagen meerdere “Opiniestukken” over het verpleegkundig beroep. Alle betrokkenen komen telkens tot één en dezelfde vaststelling: verpleegkunde is een knelpuntberoep. We hebben verpleegkundigen tekort en de toenemende vergrijzing maakt dit nog nijpender.
pol de wilde
Terecht voorziet de federale regering in haar regeerakkoord de noodzaak om hieraan expliciet aandacht te besteden en beleidsacties te ondernemen. Toch zijn we er niet helemaal gerust in. ...

Niet te missen