Recht in hun hart

Een selectie van de vroegste buitenlandse redactionele commentaren illustreert een vanzelfsprekende eensgezindheid over hoe ingrijpend de aanslagen het leven in de VS zullen veranderen. Maar ze formuleren ook vrijwel unaniem een voorzichtige waarschuwing voor de manier waarop de VS erop moeten reageren.