De strijd tegen de fiscale fraude moet dit jaar 310 miljoen euro opleveren, kondigt staatssecretaris Hervé Jamar (MR) aan. De strijd tegen de btw-carrousels leidde al tot een vermindering van de vorderingen van 338,5 miljoen euro in 2002 naar 136 miljoen euro in de eerste 11 maanden van 2003. Jamar ziet daarin een bewijs dat er resultaten worden geboekt.
Voor de informatisering van zijn administratie is zowel in 2003 als in 2004 108 miljoen euro vrijgemaakt. In drie jaar kwamen er op Financiën 23.000 pc’s bij. Binnen de overheid moeten allerlei elektronische gegevens gemakkelijker worden uitgewisseld en dienen de fiscale procedures eenvoudiger te worden. Jamar ziet ook kansen voor een betere samenwerking met politie en Justitie, en wil zelfs de privé-sector inschakelen bij fraudebestrijding. Hij onderhandelt met verschillende sectoren, zoals de bouw, de gsm-sector en de tabakssector over samenwerkingsprotocollen. Met de bouw zijn al 500 extra controledagen afgesproken tijdens de weekends en op feestdagen.

Jamar wil ook werk maken van de fictieve adressen van sommige vennootschappen, maar vindt dat SP.A-voorzitter Steve Stevaert overdrijft als hij gewag maakt van 10.000 bedrijven met een vals adres in Brussel. Volgens zijn administratie gaat het in Brussel en Antwerpen respectievelijk om 4.000 en 650 ondernemingen.

De gewestelijke directeurs krijgen de bevoegdheid om dadingen af te sluiten met belastingplichtigen die een betalingsachterstand hebben.

Op die manier kan toch nog een deel van de achterstal worden gerecupereerd. De belastingcontroleurs gaan ook gericht speuren naar ondernemingen met een afwijkende aangifte. De strijd tegen het witwassen van geld wordt opgevoerd. Zo is het voortaan verboden om goederen en diensten cash te betalen indien men meer dan 15.000 euro moet betalen. (FDS)