Wat is de alarmbelprocedure?

De alarmbelprocedure moet beletten dat een taalgroep, Franstaligen of Vlamingen, eenzijdig een wetsvoorstel of -ontwerp kan doordrukken. Ze is ontstaan na de wijziging van de Belgische Grondwet bij de eerste staatshervorming, in 1970.

De taalgroep die zich benadeeld voelt, kan aan de spreekwoordelijke alarmbel trekken. Daarmee wordt de wetgevingsprocedure opgeschort.De taalgroep die zich benadeeld voelt, moet een motie indienen ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen