Kleurt de Arteveldestad na 8 oktober opnieuw paars?

Krijgt Gent na 8 oktober opnieuw een paars bestuur en behouden de socialisten de burgemeesterssjerp? De lokale verkiezingen draaien in de Arteveldestad rond deze twee vragen. De socialisten en liberalen besturen Gent al 18 jaar samen, sinds 1994 onder leiding van sp.a-burgervader Frank Beke.

Deze legislatuur gebeurde dat wel met een zeer nipte meerderheid. Samen met de sp.a-kartelpartner Spirit heeft paars slechts 26 van de 51 zetels in de gemeenteraad in handen. Het is dan ook de vraag of het uittredende bestuur na 8 oktober nog over een meerderheid beschikt.Zowat iedereen gaat er dan ook van uit dat na 8 oktober een tripartite op de been wordt gebracht. Aangezien de sp.a-VLD-tandem het in Gent goed met elkaar ...