De visie van ING op de markten (1)
Edgard Kusters. Foto: *
De specialisten van ING België evalueren naar jaarlijkse gewoonte net voor de zomervakantie de vooruitzichten voor economie en beurs. Dit gebeurt vanuit macro-economisch oogpunt, waarna beloftevolle regio’s en sectoren aan bod komen.
We spraken hierover met Edgard Kusters, Personal Banker bij ING. Het eerste deel van het gesprek, dat de evolutie van de globale economie behandelt, vindt u hier. In de komende weken zal dieper ingegaan worden op de verwachte evolutie van de aandelenmarkten, de obligatiemarkten en de opkomende markten. Hoe staat de economie ervoor?

De wereldeconomie is in een lastig parket terechtgekomen. De groei vertraagt immers, maar tegelijkertijd stijgt de inflatie. De naweeën van de kredietcrisis zorgen voor een toenemende kredietverstrakking bij de Europese en Amerikaanse banken - ze kennen minder nieuwe leningen toe – en daarbovenop wegen de dalende vastgoedprijzen op de consumptie en de bouwactiviteit. Deze fenomenen zijn het meest uitgesproken in de Verenigde Staten, maar ook Europa lijkt niet te zullen ontsnappen.

In welke mate speelt de hoge olieprijs een rol bij dit alles?

De hoge olieprijs holt uiteraard de koopkracht van gezinnen en bedrijven uit. Het gevolg hiervan zal zijn dat zowel de VS als Europa met een ondermaatse economische groei zullen te maken krijgen in 2008, maar ook nog in 2009.

De hoge olieprijzen vloeien rechtstreeks voort uit de geringe reserve aan bijkomende productiecapaciteit in de olieproducerende landen, gekoppeld aan de stijgende vraag uit groeilanden, zoals China en India. Deze landen hanteren vaak nog een subsidiesysteem, waardoor de prijzen aan de pomp kunstmatig laag blijven. De vraag zal daar dan ook niet of nauwelijks dalen bij hogere prijzen op de internationale markten. Tot slot speelt ook speculatie zijn rol in de koersevolutie. Toch lijkt op vandaag enkel een olieprijs van rond de 100 dollar per vat fundamenteel te verantwoorden.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, betekenen de hoge olieprijzen eerder een deflatoire (dalende prijzen) dan wel een inflatoire schok voor de Westerse landen. De binnenlandse consumptieprijzen blijken zich immers nauwelijks aan te passen aan hogere energieprijzen; het is vooral de economische groei die het moet ontgelden. Dit betekent dan ook dat een agressieve reactie van de centrale bankiers, een of meerdere renteverhogingen, misplaatst zou zijn. Men loopt immers het risico binnenlandse deflatie te creëren om een door externe factoren gecreëerde inflatie te bestrijden.

Wat betekent dit dan concreet?

De strategen van ING gaan ervan uit dat de markten vandaag de dag op verscheidene vlakken in een overdrijvingsfase zitten. Zo is de langetermijnrente op de obligatiemarkten wellicht te snel gestegen, en dan vooral de rente op bedrijfsobligaties. We verwachten dan ook een lagere rente in Europa binnen een periode van een jaar.

De dollar kan verder dalen, echter niet ten opzichte van de euro, maar wel tegenover de munten van de groeilanden. Die kampen immers met een snel oplopende inflatie, terwijl ze tegelijkertijd grote handelsoverschotten boeken. Normalerwijze zouden hun valuta moeten versterken.

Als belegger is het belangrijk dat uw portefeuille correct inspeelt op al deze evoluties. Uw Personal Banker vertelt u er graag meer over.

(Dit artikel is een commerciële boodschap van ING. Elke week biedt ING u nieuw advies aan. Valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie)