LEESWIJZER. Normvervaging en bescherming

Een parlementaire onderzoekscommissie kan zich niet in de plaats stellen van het gerecht. Als zo'n commissie op strafbare feiten stuit, moet ze dit onmiddellijk melden aan het bevoegde parket. Om dezelfde reden kon de commissie-Verwilghen geen onderzoek verrichten naar pedofilienetwerken of corruptie, omdat het telkens om misdrijven gaat die volgens de scheiding der machten door de rechterlijke macht worden onderzocht ...