Steenkool is op zich een fossiele energiebron die erg vervuilend werkt wanneer ze op de klassieke manier wordt gebruikt. Niet alleen CO2 is slecht voor het milieu, maar we moeten ook rekening houden met de uitstoot van roetdeeltjes in centrales die op kolen werken. Nochtans kan steenkool ook gebruikt worden als alternatieve energiebron, meer bepaald via de veel minder vervuilende coal-to-liquid technologie.

Deze technologie is al enkele tientallen jaren oud, maar geniet in sommige landen een groeiende populariteit. Vooral Zuid-Afrika staat op dat vlak sterk, met onder andere Sasol als bedrijf dat een grote knowhow op het vlak van coal-to-liquid heeft opgebouwd. In Zuid-Afrika rijden al heel wat auto's op brandstof gewonnen op basis van deze technologie.

Het klinkt dus misschien wat vreemd, maar steenkool komt als alternatieve energiebron in aanmerking op voorwaarde dat deze grondstof op een andere manier wordt gebruikt als in het verleden het geval was. Belangrijk om te vermelden is dat wereldwijd de steenkoolvoorraden de olie- en aardgasvoorraden ruimschoots overtreffen.
Ga terug naar boven


<< Biobrandstoffen | Naar overzicht | Interview met Ad Schollen (OHRA) >>