Een andere alternatieve bron van energie zijn biobrandstoffen, dit als alternatief voor de peperdure olie waarmee we onze benzinetanks vullen. De vraag naar biobrandstoffen is sterk gestegen sinds de olieprijzen door het dak vlogen, met grote prijsstijgingen voor landbouwproducten tot gevolg.

Er bestaan verschillende soorten biobrandstoffen, naargelang van het product waaruit ze gemaakt worden: bio-ethanol (uit suikerriet en maïs), biodiesel (uit plantaardige olie), biogas (uit de verbranding van afval) enzovoort.

Een pluspunt van biobrandstoffen is dat ze met klassieke brandstoffen gemengd kunnen worden. Daardoor wordt het mogelijk om ons het gebruik van klassieke brandstoffen stapsgewijs af te bouwen. De regering steunt het gebruik van biobrandstoffen volop. Het is de bedoeling dat tegen 2010 15% van de gebruikte brandstof van plantaardige oorsprong is.Ga terug naar boven


<< Zonnecellen | Naar overzicht | Steenkool >>