Een minder bekende vorm van alternatieve energie zijn brandstofcellen. Hierbij wordt elektriciteit vrijgemaakt door middel van een chemisch proces waar waterstof een belangrijke rol in speelt. Er is met andere woorden geen afhankelijkheid van natuurlijke factoren, want brandstofcellen zijn altijd en overal bruikbaar. Aan het milieuvriendelijk karakter van deze energievorm hoeft bovendien niet getwijfeld te worden.

Er werd tijdens de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in brandstofcellen, maar de technologie staat nog altijd niet volledig op punt. Het is bovendien de vraag in hoeverre brandstofcellen op een rendabele manier voor sommige toepassingen de traditionele elektriciteit kunnen vervangen.

De bedrijven uit deze sector worden met zware investeringen geconfronteerd, maar zijn meestal (nog) niet winstgevend. Een bekende naam is Ballard Power Systems, waarvan de aandelen op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq noteren.

Nog niet op punt

Tot nader order bieden brandstofcellen dus nog geen pasklaar alternatief voor fossiele energiebronnen. Eén van de belangrijkste problemen blijft dat brandstofcellen energie opslorpen om energie te kunnen produceren. Die energie moet vanzelfsprekend ergens vandaan komen. De bedrijven actief in brandstofcellen worden nog met te veel uitdagingen geconfronteerd, uitdagingen waar nog geen oplossingen voor zijn gevonden.

Een ander heikel punt is de kostprijs van deze energievorm. Brandstofcellen zijn nog te duur, onder andere vanwege de kostprijs van het transport. De brandstof, bijvoorbeeld voor vervoer, moet namelijk nog tot bij de consument gebracht worden. De uitdaging bestaat er in om propere waterstof te vinden, een zoektocht die nog niet is afgerond.Ga terug naar boven


<< Wind | Naar overzicht | Zonnecellen >>