Wind is een onuitputtelijke energiebron, want waaien doet het altijd wel ergens. Vooral in de kuststreken kan wind een belangrijke hernieuwbare bron van elektriciteit zijn of worden. Onze voorouders wisten al dat wind kon omgezet worden in mechanische arbeid, meer bepaald voor het malen van graan en andere landbouwproducten. Diezelfde windmolens worden nu gebruikt voor het opwekken van elektrische energie via windturbines.

Windmolenparken rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ons land heeft het nadeel dat we slechts over een relatief smalle kuststrook beschikken. Daarom wordt overwogen om offshore, dus in volle zee, windmolenparken te bouwen. Dat heeft nogal wat protest uitgelokt, ook in milieukringen. Een windmolenpark zou vanuit esthetisch standpunt niet verantwoord zijn.

Bovendien kunnen heel wat vogels tijdens hun nachtelijke verplaatsingen een vroegtijdig einde vinden tegen de reusachtige wieken van de windmolens. Andere bezwaren zijn de afhankelijkheid van de windsnelheid en de relatief hoge prijs van deze vorm van energie. Het bouwen van windmolenparken die een redelijke opbrengst garanderen vergt immers zware investeringen.

Ga terug naar boven


Liever wind dan olie

Windenergie heeft dus niet alleen voorstanders, maar kan toch op korte en middellange termijn een belangrijke bron van hernieuwbare energie vormen. Ook in andere landen is men het belang van windenergie gaan beseffen. Na de Californische elektriciteitscrisis van enkele jaren geleden is de Amerikaanse regering meer aandacht gaan besteden aan alternatieve energiebronnen.

De regering in Washington wil dat op termijn 10 tot 20 % van de energie uit zon, wind en brandstofcellen afkomstig is. Een factor die zwaar doorweegt, is dat de Amerikanen hun afhankelijkheid van buitenlandse olie sterk willen terugdringen. Aangezien de eigen olievoorraden niet volstaan om de energiebehoeften in te vullen, worden alle andere opties inclusief wind overwogen.

Ga terug naar boven


Gespecialiseerde bedrijven

Dat maakt dat windenergie big business is geworden. Een aantal bedrijven hebben zich gespecialiseerd in deze energievorm. Het Deense Vestas Wind Systems is bijvoorbeeld wereldwijd één van de grootste producenten van windenergiegeneratoren. Het duurder worden van klassieke energiebronnen heeft er toe geleid dat het orderboekje bij dit bedrijf boordevol staat, in zoverre zelfs dat er toeleveringsproblemen bij de leveranciers van onderdelen zijn ontstaan.

Vestas kon daardoor het hoge tempo van de bestellingen niet meer bijhouden. Gevolg was dat de resultaten van het bedrijf onder druk kwamen te staan. De directie ziet de toekomst ronduit rooskleurig tegemoet. Gezien de evolutie op de energiemarkten en het groeiend milieubewustzijn kan de vraag naar windenergie alleen maar toenemen.

Met een marktaandeel van ongeveer een kwart is Vestas Wind Systems één van de belangrijkste toeleveranciers van windturbines voor opwekking van 'groene' stroom. De grote multinationals hebben deze lucratieve markt ook ontdekt, want zowel het Amerikaanse General Electric als het Duitse Siemens zijn belangrijke concurrenten van Vestas Wind Systems. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere bedrijven op deze markt actief. Windenergie en alles wat ermee samen hangt, heeft duidelijk de wind in de zeilen.Ga terug naar boven


<< Water | Naar overzicht | Brandstofcellen >>