Hydro-elektriciteit is een interessante energiebron, op voorwaarde dat er met het milieu rekening wordt gehouden. Het principe van een waterkrachtcentrale is eigenlijk heel eenvoudig. Stromend water wordt gebruikt om turbines in beweging te brengen, waardoor elektriciteit wordt gegenereerd.

De meeste hydraulische centrales bevinden zich op rivieren met een groot verval. In sommige gevallen wordt door menselijk ingreep geprobeerd om de productie van elektriciteit te optimaliseren, bijvoorbeeld via het bouwen van dammen op rivieren. Dat gaat dikwijls gepaard met grote schade voor het milieu, zoals bijvoorbeeld in het geval van de beruchte Drieklovendam in China.

In België hebben we (helaas) geen bergrivieren tot onze beschikking, zodat de bouw van hydraulische centrales hier geen valabel alternatief is. In sommige regio's is dat echter wel het geval. In Canada en de Verenigde Staten is hydro-elektriciteit al goed ingeburgerd. Zuid-Amerika staat op dat vlak nog een stuk verder. Daar is elektriciteit opgewekt op basis van bewegend water de gewoonste zaak in de wereld. Het fors duurder worden van de olie heeft er ook in andere landen toe bijgedragen dat er nieuwe projecten voor de bouw van waterkrachtcentrales werden opgestart.


Ga terug naar boven


<< Duurzame energiebronnen | Naar overzicht | Wind >>