We menen te mogen stellen dat niemand is gebaat met al te drastische klimaatwijzigingen, alleen al vanwege de onvoorspelbaarheid er van. Wetenschappers hebben tal van scenario's ontwikkeld, echter steeds in het besef dat het eigenlijk niet meer dan vingeroefeningen betreft. De uiteindelijke effecten van het opwarming van de aarde vallen onmogelijk in te schatten. Daarom is het zaak om de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. Het is misschien al meer dan vijf voor twaalf, maar ingrijpen blijft niettemin noodzakelijk.

Het komt er nu op aan om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen en naar alternatieve oplossingen te zoeken. Die zijn zeker voorhanden, maar verkeren vaak nog steeds in het stadium van de kinderschoenen. We hebben echter maar één moeder aarde, zodat het nu zaak is om alles op alles te zetten, kwestie van haar veilig te stellen voor het nageslacht.

Ga terug naar boven


<< Wat kunnen de gevolgen zijn? | Naar overzicht | Duurzame Energiebronnen >>