De gevolgen van de klimaatverandering kunnen gigantisch zijn, laat daar geen twijfel over bestaan. Het is nog te vroeg om al een definitieve balans op te maken, maar het lijkt ons toch interessant om een aantal mogelijke scenario's op een rijtje te zetten. Sommige van die scenario's lijken afkomstig uit een sciencefictionfilm, maar zijn dichterbij dan algemeen wordt aangenomen.

Dat is bijvoorbeeld het geval met de stijging van de zeespiegel. Door het smelten van de ijskappen in het poolgebied worden steden en dorpen in laaggelegen gebieden rechtstreeks door het zeewater bedreigd. In eerste instantie zouden wereldwijd ongeveer 100 miljoen mensen gevaar lopen, maar dat aantal kan fors oplopen wanneer de gevolgen van de opvolging duidelijker voelbaar worden.

Gevaar voor mens, dier en plant

Andere gewijzigde klimatologische omstandigheden gaan onvermijdelijk het planten- en dierenleven beïnvloeden. Planten- en dierensoorten proberen zich krampachtig aan te passen aan de gewijzigde situatie, maar dat lukt niet altijd even goed. Soorten die veel regen nodig hebben, kunnen in een drogere omgeving gedoemd zijn om te verdwijnen. Bovendien stelt zich ook voor de menselijke bevolking het probleem van de drinkwatervoorziening. Sommige regio's gaan met woestijnvorming geconfronteerd worden, in andere gebieden zal er in tegendeel een teveel aan water zijn.

De economische gevolgen van klimaatverschuiving zijn niet te overzien. Bepaalde gebieden gaan hun landbouwproductie zien krimpen als gevolg van watergebrek, terwijl andere regio's economisch dreigen te verzuipen door het opengooien van de hemelsluizen. Ook de gevolgen van temperatuurwijzigingen moeten ingecalculeerd worden. Deze evolutie hoeft niet altijd negatief te zijn. Stel bijvoorbeeld dat onze Noordzeekust in een klimaatzone beland die nu typisch is voor het gebied van de Middellandse Zee! Het toerisme zou er ongetwijfeld wel bij varen. De één zijn brood is echter de ander zijn dood. Andere gebieden gaan hun stroom van toeristische inkomsten grotendeels zien opdrogen.

Ga terug naar boven


<< Het broeikaseffect | Naar overzicht | Een voorzichtige conclusie >>