Dat fossiele energiebronnen de opwarming van de aarde in de hand werken, lijkt boven alle twijfel verheven. In de afgelopen eeuw is globaal gezien de gemiddelde temperatuur stelselmatig toegenomen, een evolutie die vanaf het midden van de jaren 80 nog in een stroomversnelling geraakte. In 1998 bedroeg de gemiddelde temperatuur op wereldschaal14,6° Celsius, of een stijging met bijna 1° ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1856-1899. Vorige eeuw is de temperatuur gemiddeld met 0,6° gestegen en deze trend lijkt zich ook in de 21ste eeuw verder te zetten.

In dat verband wordt meestal gesproken van het broeikaseffect, een moeilijk woord voor iets wat eigenlijk heel eenvoudig is. De aarde wordt opgewarmd door de stralen van de zon en die warmte wordt door onze plaat weer uitgestraald. Natuurlijke broeikasgassen houden de warmtestraling vast, waardoor we ons huidig klimaat kennen. Zonder dit effect zou de gemiddelde wereldtemperatuur een stuk lager liggen. Door menselijke activiteiten krijgen we echter een extra uitstoot van broeikasgassen, met als gevolg dat de temperatuur verder stijgt en dat ons klimaat verandert.

Ga terug naar boven


<< Chinese smog | Naar overzicht | Wat kunnen de gevolgen zijn? >>