De wetenschap doet zijn best om de oorzaken van klimaatsveranderingen te achterhalen, maar heeft nog geen sluitende antwoorden gevonden. Een goed voorbeeld van een klimatologisch fenomeen dat raadsels blijft oproepen, is El Niño. Dit verschijnsel kenmerkt zich door een afwisseling van periodes van afkoeling en van opwarming van het zeewater, met grote gevolgen voor het weer. Van dergelijke fluctuaties was eeuwen geleden al sprake, zodat El Niño geen nieuw fenomeen is en waarschijnlijk ook niets heeft te maken met menselijk ingrijpen.

Dat ligt echter anders met de toename van koolstofdioxide en andere broeistofgassen in de atmosfeer. Die zijn duidelijk wel veroorzaakt door menselijke activiteiten. Ook bij politici is het besef gegroeid dat het broeikaseffect en de verslechterde luchtkwaliteit te wijten zijn aan menselijk ingrijpen. Het is wel degelijk vijf voor twaalf en er moet dus dringend iets gebeuren. Een eerste aanzet werd gegeven door het Kyoto-protocol, dat dateert uit februari 2005 en dat zich richt op een beperking van de CO2-uitstoot.

Zelfs president Bush legt meer aandacht voor het milieu aan de dag. In zijn traditionele State of the Union toespraak gaf hij vorig jaar (enigszins schoorvoetend) toe dat de Amerikanen verslaafd zijn aan fossiele brandstoffen. Tevens deed Bush een oproep aan de bedrijven om het gebruik van alternatieve technologieën te promoten. Als zelfs George Bush de boodschap heeft begrepen, moet de situatie wel hoogdringend zijn.

Ga terug naar boven


<< Menselijke en natuurlijke factoren | Naar overzicht | Chinese smog >>