Op 1 februari 2007 organiseerde L'Alliance pour la Planète, een groepering van milieuverenigingen, een grootscheepse mobilisatie van gewone burgers tegen de klimaatsverandering. Onder het motto 'gun de planeet 5 minuten rust' werd iedere Belg verzocht alle lichten te doven tussen 19u55 tot 20.00u. De actie kende een groot succes.

Vooral de symboliek van het gebaar telde. Het ging er namelijk niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om het vestigen van de aandacht van burgers, media en (niet te vergeten) politieke besluitvormers op energieverspilling en op de noodzaak om daar dringend iets aan te doen.

Uiteindelijk had de actie als doel het besef van de klimaatverandering ingang te doen vinden en te eisen dat de politici het probleem ernstig zouden nemen. De dag van 1 februari was niet zomaar gekozen, op die dag werd in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experts van de Verenigde Naties bekendgemaakt.


Ga terug naar boven


<< Big Business | Naar overzicht | Bekend en onbekend >>