De film An inconvenient truth van Al Gore heeft het milieubewustzijn van heel wat mensen op scherp gezet. De opwarming van de aarde dreigt een klimatologisch scharnierpunt te worden, waarvan de gevolgen onmogelijk te voorzien zijn.

Vast staat wel dat het zo niet langer verder kan. Er moet dringend iets veranderen! Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van alternatieve energievormen. Het staat bovendien als een paal boven water dat we zuiniger met energie moeten omspringen.

Omgaan met het milieu: kiezen of delen

Gezocht: drinkbaar water

Een rapport van het Internationaal Klimaatpanel van de Verenigde Naties waarschuwde dat de globale temperatuur nog deze eeuw met minstens 1,1°, maar mogelijk zelfs met 6,4° zal stijgen. Elf van de afgelopen twaalf jaar behoorden tot de warmste sinds het begin van de waarnemingen in de eerste helft van de 19de eeuw. De opwarming van de aarde kan met andere woorden nog moeilijk ontkend worden.

>> Lees meer
Water is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. We zouden stomverbaasd zijn als op zekere dag onze kraan droog komt te staan. Ons leven zou er plots heel anders gaan uitzien. Hoe gaan we ons wassen, de WC doorspoelen, soep koken enzovoort? Akkoord, voorlopig stelt dit probleem zich bij ons (nog) niet. Het tij kan echter snel keren. Een gewaarschuwd man is ook in dit verband twee waard.

>> Lees meer

Help, ons klimaat verandert

Duurzame energiebronnen

We hebben het afgelopen winter met eigen ogen kunnen vaststellen: vlinders die in december rondvlogen, kikkers die verdwaasd midden januari hun winterslaap onderbraken, gebrek aan sneeuw in de skigebieden, thermometers die het verschil tussen winter en lente dreigden te vergeten… De aarde warmt op en het vermoeden is groot dat wij met z'n allen daar een hand in hebben.

>> Lees meer
In België wordt vandaag ongeveer 2% van de elektriciteit gerealiseerd uit hernieuwbare bronnen. Het is de bedoeling om dat percentage op te trekken tot 6% tegen 2010. Een hoger percentage zou echter meer dan welkom zijn. Alleen duurzame energiebronnen kunnen de afhankelijkheid van (milieuvervuilende) fossiele brandstoffen en kernenergie verminderen. We overlopen even de verschillende mogelijkheden.

>> Lees meer

Investeren biedt uitstekende perspectieven

Printversie van dit dossier

De particuliere belegger beschikt meestal niet over voldoende kennis om via de keuze van de juiste aandelen het kaf van het koren te scheiden en kiest daarom beter voor een beleggingsfonds. Deze beleggingsfondsen zijn weliswaar nieuw, maar voor het beheer kan men terugvallen op de expertise van iemand met een grote ervaring op het vlak van milieu-oplossingen, zoals Ad Schellen van OHRA aandelenfondsen.

>> Lees meer
Heeft u liever een printbare versie van dit dossier, klik dan hierTekst: Jos Sterk © Corelio Connect