Een ingrijpende reorganisatie was noodzakelijk, maar is slechts een begin.

Hoewel de herstructurering bij UCB ingrijpender was dan verwacht, reageerde de koers van het farmabedrijf aanvankelijk negatief op de aankondiging. 'De nieuwswaarde voor de beurs was beperkt. UCB had bij de presentatie van de halfjaarresultaten al aangekondigd dat het de komende drie jaar de kosten met 300 miljoen euro wou terugdringen', legt analist Jan Van den Bossche van Petercam uit.

Dat de beurskoers later op de dag alsnog opveerde, is volgens Van den Bossche een typische 'cynische reactie' van de markt. Want voor de markt was deze ingreep noodzakelijk voor de winstgevendheid van het bedrijf op de lange termijn.

Volgens analist Fabian Smeets van Rabobank komt er op deze manier geld vrij om te investeren in nieuwe producten en een flexibeler organisatiestructuur. 'Ik kan mij wel voorstellen dat UCB zowel in productie als in onderzoek meer activiteiten gaat uitbesteden. Voor onderzoek zal het wellicht nauwer gaan samenwerken met een aantal Belgische universiteiten, die nog altijd een uitstekende reputatie genieten.'

Het biofarmabedrijf gaat volgens de analisten immers een erg moeilijke periode tegemoet, waarin een groot deel van de vroegere omzet wegvalt. 'In vergelijking met het eerste semester van 2007 dreigt straks de helft van de omzet weg te vallen. Het octrooi van het sterproduct Zyrtec is al vervallen en het andere sterproduct, Keppra, krijgt in november voor het eerst concurrentie van generieke producten in de VS', legt Mutlu Gundogan van ABN Amro uit.

De toekomst van het bedrijf hangt in grote mate af van het succes van de lancering van nieuwe producten in nieuwe markten. 'UCB is bezig aan een grootscheepse omschakeling van een onderneming die levert aan generalisten, naar een bedrijf dat mikt op specialisten. En dat vraagt een totaal andere benadering en organisatie', bevestigt Van den Bossche.

De reorganisatie is dan ook slechts een begin. Of de metamorfose zal slagen, hangt volgens de analisten af van het succes van een aantal nieuwe geneesmiddelen die in de pijplijn zitten. Omdat UCB op dat vlak al een aantal tegenslagen te verwerken kreeg met geneesmiddelen van overgenomen bedrijven zoals Celltech en Schwarz Pharma, blijven de meeste analisten sceptisch over het koerspotentieel van UCB. Daarvoor blijft de onzekerheid over de goedkeuringen voor die nieuwe geneesmiddelen te groot. (nta)