conjunctuur

van onze redacteurDe inhoud van het boodschappenmandje van een modaal gezin is afgelopen maand 0,61 procent goedkoper geworden. Tegenover augustus vorig jaar liggen de prijzen gemiddeld nog 5,39 procent hoger. In juli piekte de inflatie op 5,9 procent, het hoogste peil in 24 jaar. Zoals verwacht werd de spilindex in augustus wel overschreden.

Zoals in alle Europese landen speelt ook bij ons de sterke prijsdaling van olieproducten en voeding. Benzine en diesel werden merkelijk goedkoper, net als stookolie en ook de prijzen van verse groenten, fruit en aardappelen daalden. Aardgas werd wel duurder, net als vlees en een restaurant- of cafébezoek. Ook de huurprijzen gingen omhoog.

De gezondheidsindex, waarbij geen rekening wordt gehouden met de prijzen van benzine, diesel en tabak, daalde van 111,22 naar 110,88 punten. De kerninflatie die zo gemeten wordt, is dus gedaald, van 5,25 procent in juli naar 4,93 procent afgelopen maand.

Het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex voor de jongste vier maanden komt deze maand uit op 110,73 punten, net iets meer dan de spilindex van het openbaar ambt die vastgelegd was op 110,51 punten.

Volgende maand gaan dus de sociale uitkeringen en pensioenen met 2procent omhoog, de maand nadien volgen de ambtenarenwedden.

Na drie indexsprongen in een jaar tijd voorziet het Planbureau de overschrijding van de nieuwe spilindex pas in juni volgend jaar.

Dat de kerninflatie afneemt, lijkt erop te wijzen dat de voorbije prijsstijgingen van olie, basisproducten voor voeding en grondstoffen niet sterk doorsijpelen naar de prijs van andere producten en dat de looneisen relatief beperkt blijven.

Maar het blijft nog even afwachten of de inflatie echt over haar piek heen is. Alles hangt af van de verdere prijsevolutie van olie, andere grondstoffen en voeding. Europa wordt momenteel nog eens herinnerd aan zijn afhankelijkheid van Russisch aardgas dat ons onder meer langs een Georgische pijpleiding bereikt. En over enkele maanden begint in het noordelijk halfrond, waar de grootste energieconsumenten wonen, het winterseizoen.