Gunstig attest zet licht op groen

Een planologisch attest is een nog vrij recente en weinig bekende procedure, waarbij de aanvrager (een bedrijf) zelf zijn ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en lange termijn meedeelt. De ruimtelijke behoeften van de verschillende activiteiten worden er gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Een planologisch attest is geen bouwvergunning, maar met een positief planologisch attest kan wel een geldige bouwvergunning worden aangevraagd, zelfs als de aanvraag in strijd zou zijn met de geldende gewestplannen. Een gunstig planologisch attest houdt voor de bevoegde overheid - in dit geval de gemeente - ook een engagement in dat ze een plan zal opmaken dat rechtszekerheid geeft aan de aanvrager. Bij een negatief planologisch attest worden de activiteiten aan banden gelegd en wordt ook geen plan opgemaakt om de zonevreemde activiteiten te regulariseren. (rds)