Raadslid Jean-Paul Martin, 'kLuister

'Veiligheid gaat voor op subsidies'

Raadslid Jean-Paul Martin ('kLuister), die de onveilige toestand van het fietspad aankaartte in de gemeenteraad, kan niet vatten dat subsidies voorrang hebben op een mensenleven.

'Als het klopt dat de provincie subsidies dreigt te verliezen indien ingrepen voor meer veiligheid worden uitgevoerd, moet de provincie de subsidies desnoods laten vallen. Ik ben zelf gebruiker van het ...