Correcties & Aanvullingen

Opbrengst getijdencentrale De getijdencentrale die Antwerpen zou kunnen bouwen, volgens de haalbaarheidsstudie die schepen van Leefmilieu Guy Lauwers (SP.A) bestelde, kan jaarlijks 9,3gigawattuur (en niet kilowattuur, zoals verkeerdelijk gemeld) aan energie opbrengen. Dat is voldoende om in de energieconsumptie van 2.600huishoudens te voorzien. (DS 15 oktober).

Aangeboden door onze partners

Niet te missen