De vieze gasten


Een beetje toneelliefhebber vindt blindelings de weg naar het Nieuwpoorttheater, het Publiekstheater (Groot Huis, Arca en Minnemeers) en Victoria. Wie de Vieze Gasten van Mong Rosseel wil vinden, moet zich wat meer moeite getroosten, maar krijgt loon naar werk. Sinds de vzw buiten de boot van de theatersubsidies viel, profileert hij zich meer en meer als socio-artistiek project. Pal in de Brugse Poort, een wijk waar veel allochtonen wonen, wil het gezelschap via kleine theatervoorstellingen en concerten ,,een artistiek project in een volksbuurt'' zijn. Interactie staat dus centraal.

  • Reinaertstraat 125, 09-237 ...